Ścieżka kariery zawodowej

Ścieżka kariery zawodowej

1976 - 1982

 • Studia prawnicze w Marburgu oraz Göttingen

1982 – 1985

 • Aplikacja prawnicza w Bremie oraz San Francisco

1987 – 1989

 • Asystentka naukowa na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu w Marburgu (Philipps Universität Marburg), w Instytucie Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz Komparatystyki Prawa, Prof. Dr Günther Hager

Od 1986

 • Adwokat, najpierw we Frankfurcie, od 1987 w Marburgu, 1991 do 1997 działalność ponadregionalna Marburg/Eisenach

1995

 • Doktorat dotyczący problemów z zaliczeniem w prawie chorób zawodowych

Od 1996

 • Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym

Od 2005

 • Adwokat specjalizujący się w prawie medycznym

Od 2012

 • Mediatorka

Działalność społeczna

1997 – 2004

 • Przewodnicząca Komisji Prawa Rodzinnego Izby Adwokackiej w Kassel

1999-2012

 • Członek organu uchwałodawczego Federalnej Rady Adwokackiej („Parlament adwokacki“)

Od 1999

 • Członek Zarządu Izby Adwokackiej w Kassel

Od 2004

 • Przewodnicząca oddziału opłat, opinii prawnych zarządu oraz referentka ds. opłat Izby Adwokackiej w Kassel

Członkostwo w stowarzyszeniach

 • Deutscher Anwaltverein (DAV) e.V.
 • Arbeitsgemeinschaft Familienrecht im DAV
 • Arbeitsgemeinschaft Medizinrecht im DAV
 • Marburger Anwaltverein e.V.
 • Marburger Juristische Gesellschaft e.V. (Vorstand)
 • Deutsch-Polnischer Juristenverein Walbrzych Marburg e.V.
 • Marburger Geographische Gesellschaft e.V.
 • Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND)
 • Greenpeace e.V. (Fördermitglied)
 • Lionsclub Marburg Elisabeth von Thüringen
 • Förderverein Lionsclub Marburg Elisabeth von Thüringen e.V. (Vorstand)

Dr Martina Rottmann – informacje osobiste

Urodziłam się w 1956 roku jako drugie dziecko z piątki rodzeństwa.

Mój pochodzący ze Śląska ojciec jako wysiedleniec po wojnie zrezygnował z prowadzenia dobrze prosperującego zakładu rzemieślniczego. Moja matka była gospodynią domową. Czwórka mojego rodzeństwa studiowała medycynę, pedagogikę wczesnoszkolną, amerykanistykę i budownictwo, a ja studiowałam prawo. Nasza duża rodzina, poczyniony przez nas duży krok z rodziny rzemieślniczej w kierunku uniwersytetu, zmiany gospodarcze w zakładzie naszego ojca, ambicje naszej matki itd. pociągały za sobą szczególną – nie zawsze harmonijną – dynamikę, w której ja, dokonawszy swobodnie wyboru albo niejako z powołania – już zawsze pełniłam rolę mediatorki. W tym kontekście studia prawnicze i dalsza kariera zawodowa były oczywistością.

Po studiach poznałam mojego przyszłego małżonka – Wernera Rottmanna, także prawnika, który nieszczęśliwie zmarł już w 2004 roku. Nie udało nam się niestety założyć rodziny z dziećmi. Miejsce dzieci zajął mój wspaniały zawód, który wykonuję z wielką radością i zaangażowaniem.