Dr. Rottmann und Berg - Ihre Kanzlei für Medizinrecht in Marburg

Prawo medyczne

Doradztwo oraz reprezentacja podczas zakładania, kupna i sprzedaży praktyki lekarskiej oraz przy kupnie lub sprzedaży udziału w praktyce lekarskiej jak również podczas zakładania lub zamknięcia - ewentualnie ponadregionalnego – stowarzyszenia zawodowego albo medycznego centrum opieki stanowią nasze specjalności w prawie dotyczącym lekarzy.

Chętnie doradzimy Państwu również w zakresie zagadnień z pogranicza prawa podatkowego, spadkowego oraz rodzinnego.

Dalszą specjalizacją w zakresie prawa medycznego stanowi odpowiedzialność cywilna lekarzy. Niezależnie od tego, czy chodzi o odszkodowanie czy o zadośćuczynienie za błąd lekarski w wąskim tego słowa znaczenia, za błąd w diagnozie, zaniechania w kompleksowym rozpoznaniu jednostki chorobowej czy też błąd w przekazanej pacjentowi informacji: Alfą i Omegą odpowiedzialności lekarzy jest gruntowne i rzeczowe wyjaśnienie często bardzo kompleksowego z punktu widzenia medycyny postępowania. W tym kierunku szczególnie kierujemy nasz wzrok, ponieważ, jak w żadnym innym procesie cywilnym, w przypadku rozstrzygania o odpowiedzialności lekarzy w większym zakresie niż sąd decyduje biegły. Dlatego już na początku reprezentacji, po dokładnym omówieniu z Państwem oraz wnikliwej analizie dokumentacji medycznej, zwracamy się do biegłego z prośba o przygotowanie opinii. Następnie razem decydujemy, czy i z jakim celem przystępujemy do, najpierw pozasądowych negocjacji – czy może konieczne będzie postępowanie sądowe. Podczas postępowania sądowego, sprawdzamy o ile wystąpi taka konieczność, opinie biegłego sporządzone na wniosek sądu, najczęściej ze wsparciem lekarskim. Nasza staranność przy wyjaśnianiu okoliczności sprawy są naszą mocną stroną.

 

Do spektrum naszych czynności z zakresu prawa medycznego należą następujące zagadnienia:

  • zagadnienia odpowiedzialności cywilnej lekarzy
  • Prawo dotyczące lekarzy kontraktowych, lekarzy stomatologów kontraktowych, lekarzy psychiatrów kontraktowych, w szczególności kwestie dopuszczalności,
  • Prawo zawodowe pracowników opieki zdrowotnej (lekarzy, lekarzy stomatologów, psychoterapeutów, uzdrowicieli i położnych)
  • Prawo dotyczące wynagrodzeń zawodów opieki zdrowotnej,
  • Aspekty prawa handlowego zawodów opieki zdrowotnej, w szczególności Doradztwo i reprezentacja podczas zakładania oraz rozwiązywania stowarzyszeń zawodowych oraz centrów opieki medycznej,
  • Doradztwo oraz reprezentacja podczas przenoszenia praktyk lekarskich oraz udziałów BAG-/MVZ,
  • Prawo ustawowych oraz prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych,
  • Przygotowywanie oraz rejestracja dyspozycji woli pacjenta