Familienrecht Marburg - Kanzlei Dr. Rottmann

Prawo rodzinne

Zawarcie związku małżeńskiego stanowi jedną z najważniejszych decyzji w życiu w kontekście skutków osobistych, gospodarczych oraz prawnych.

Wesprzemy Państwa bardzo chętnie podczas kształtowania postanowień Państwa umowy małżeńskiej majątkowej albo umowy, która w sposób zindywidualizowany będzie regulowała skutki zawarcia związku małżeńskiego, między innymi w drodze rozdzielności majątkowej albo rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Z drugiej strony separacja albo rozwód może stanowić jeden z najcięższych osobistych i gospodarczych kryzysów w Państwa życiu. W takiej sytuacji istnieje mnóstwo zagadnień wymagających uregulowania: prawo do kontaktów i prawo do opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem, alimenty, wyrównanie dorobków, podział wspólnego majątku jak przykładowo Państwa nieruchomości, podział przedmiotów gospodarstwa domowego oraz mieszkania małżeńskiego jak również wyrównanie roszczeń emerytalnych (wyrównanie emerytalne). W tak stresującej i emocjonalnie obciążającej sytuacji potrzebujecie Państwo doradztwa oraz reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika, który jest specjalistą z zakresu prawa rodzinnego i jednocześnie wykazuje się odpowiednią intuicją, która pozwala Państwu i Państwa dzieciom wyjść z separacji albo rozwodu możliwie bez jakichkolwiek szkód.

 

Doradzamy i reprezentujemy klientów w całym spektrum postępowań prawnorodzinnych, takich jak:

 

 • w związku z zawarciem związku małżeńskiego albo związku partnerskiego, w szczególności podczas kształtowania Państwa relacji alimentacyjnych oraz majątkowych,
 • podczas formułowania postanowień Państwa umowy małżeńskiej majątkowej tudzież analogicznej umowy zawieranej podczas zawierania związku partnerskiego,
 • w związku z Państwa separacją, rozwodem oraz zakończeniem związku partnerskiego,
 • podczas regulowania opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • podczas regulowania korzystania z mieszkania małżeńskiego,
 • podczas podziału przedmiotów gospodarstwa domowego,
 • w prawie alimentacyjnym (alimenty dla dzieci, obowiązek alimentacyjny małżonków po separacji oraz rozwodzie, prawo do alimentów matki lub ojca dziecka pozamałżeńskiego, alimenty dla rodziców itp.),
 • w prawie dotyczącym ustrojów małżeńskich majątkowych, w szczególności podczas wyrównania dorobków,
 • podczas podziału majątku, w szczególności podczas podziału nieruchomości znajdujących się w majątku wspólnym małżonków,
 • podczas podziału wspólnych przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń zawodowych (praktyk lekarskich, doradców podatkowych itp.)
 • podczas dokonywania wyrównania emerytalnego (podział roszczeń emerytalnych)
 • podczas wykonywania Państwa praw w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę,
 • w prawie dotyczącym pochodzenia dziecka,
 • w prawie adopcyjnym,
 • w postępowaniach z zakresu kurateli.

Wspólny adwokat

W nadających się do tego przypadkach sugerujemy naszym mocodawcom, odbycie wspólnego spotkania z małżonkiem celem omówienia najbardziej polubownego rozwiązania dotyczącego skutków separacji oraz rozwodu. Podczas takich rozmów trzeba zwrócić uwagę, że jeden adwokat w przypadku sprzecznych interesów obu stron nie może doradzać i reprezentować obie strony sporu. Na wstępie wspólnej rozmowy należy zatem wyjaśnić, który z małżonków jest naszym mocodawcą.

W takich wypadkach może się okazać, że właściwą drogą do znalezienia porozumienia co do Państwa spraw, jest mediacja. Chętnie doradzimy Państwu, który z dwóch wariantów jest w Państwa przypadku bardziej korzystny.

Rozwód przez internet albo rozwód – online

Nawet jeśli niekiedy są reklamowane, rozwód internetowy czy rozwód – online w Niemczech nie istnieją. Każdy rozwód ma miejsce przed właściwym sądem rodzinnym. Jeśli pomiędzy obojgiem małżonków istnieje porozumienie co do skutków prawnych rozwodu, takich jak alimenty, wyrównanie dorobków, prawo do opieki czy też prawo do kontaktów z dziećmi i chcielibyście Państwo uregulować w drodze umowy wyrównanie emerytalne, każdy adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym jest w stanie skrócić Państwa postępowanie rozwodowe do kliku tygodni. Chętnie wesprzemy Państwo w Państwa zamierzeniach dotyczących szybkiego i nieskomplikowanego postępowania rozwodowego.