Dr. Rottmann & Berg - Ihre Anwaltskanzlei für Mediation in Marburg

Mediacja

Z postępowania sądowego w większości przypadków jedna strona wychodzi jako strona wygrana a druga jako strona przegrana.

Prowadzi to zazwyczaj do dalszego pogarszania się i tak już napiętej sytuacji pomiędzy uczestnikami postępowania. Do tego dochodzi, że konflikt leżący u podłoża sporu przed sądem nie zostaje rozwiązany, co prowadzi do dalszych sporów. W szczególności w przypadkach, w których po przeprowadzeniu postępowania sądowego wzajemna relacja jako rodziców, członków rodziny, partnerów handlowych albo sąsiadów powinna albo musi zostać utrzymana, ścieżka postepowania sądowego nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Mediacja ma jako nowoczesne i efektywne postępowanie rozwiązywania problemów na celu, znaleźć wyjście ze spirali konfliktów. Inaczej niż w postępowaniu sądowym zainteresowani nie przenoszą decyzji o rozwiązaniu ich problemu na osobę trzecią, tylko szukają rozwiązania sami z pomocą mediatora (pośrednika). Mediacja dopuszcza elastyczne i kreatywne rozwiązania, których sędzia z uwagi na jego związanie wnioskami stron, nie mógłby orzec.

Celem mediacji jest, poszerzenie perspektywy zainteresowanych w taki sposób, żeby mogli oni, spoglądając razem w przyszłość, znaleźć takie rozwiązanie, które odpowiada interesom wszystkich zainteresowanych stron. W takim procederze rozwiązywany jest konflikt stanowiący jego podłoże, w taki sposób, żeby umożliwić osiągnięcie stanu długotrwałej satysfakcji.

Mediacja jest doskonałym rozwiązaniem w przypadkach, gdy pojawiają się konflikty w stałych związkach jak np. pomiędzy członkami rodziny albo partnerami zawodowymi. Ponadto spór najczęściej udaje się rozwiązać znacznie szybciej – w ciągu kilku dni albo tygodni w przeciwieństwie do trwającego wiele miesięcy lub nawet lat - postępowania sądowego – i już z tego powodu koszty mediacji najczęściej stanowią jedynie ułamek kosztów, które wystąpiłyby w przypadku prowadzenia sporu przed sądem.