Specjalizacje

Prawo rodzinne

Zawarcie związku małżeńskiego stanowi jedną z najważniejszych decyzji w życiu w kontekście skutków osobistych, gospodarczych oraz prawnych.

Wesprzemy Państwa bardzo chętnie podczas kształtowania postanowień Państwa umowy małżeńskiej majątkowej albo umowy, która w sposób zindywidualizowany będzie regulowała skutki zawarcia związku małżeńskiego, między innymi w drodze rozdzielności majątkowej albo rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Z drugiej strony separacja albo rozwód może stanowić jeden z najcięższych osobistych i gospodarczych kryzysów w Państwa życiu. W takiej sytuacji istnieje mnóstwo zagadnień wymagających uregulowania: prawo do kontaktów i prawo do opieki nad wspólnym małoletnim dzieckiem, alimenty, wyrównanie dorobków, podział wspólnego majątku jak przykładowo Państwa nieruchomości, podział przedmiotów gospodarstwa domowego oraz mieszkania małżeńskiego jak również wyrównanie roszczeń emerytalnych (wyrównanie emerytalne). W tak stresującej i emocjonalnie obciążającej sytuacji potrzebujecie Państwo doradztwa oraz reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika, który jest specjalistą z zakresu prawa rodzinnego i jednocześnie wykazuje się odpowiednią intuicją, która pozwala Państwu i Państwa dzieciom wyjść z separacji albo rozwodu możliwie bez jakichkolwiek szkód.

 

Doradzamy i reprezentujemy klientów w całym spektrum postępowań prawnorodzinnych, takich jak:

 

 • w związku z zawarciem związku małżeńskiego albo związku partnerskiego, w szczególności podczas kształtowania Państwa relacji alimentacyjnych oraz majątkowych,
 • podczas formułowania postanowień Państwa umowy małżeńskiej majątkowej tudzież analogicznej umowy zawieranej podczas zawierania związku partnerskiego,
 • w związku z Państwa separacją, rozwodem oraz zakończeniem związku partnerskiego,
 • podczas regulowania opieki i kontaktów z małoletnimi dziećmi,
 • podczas regulowania korzystania z mieszkania małżeńskiego,
 • podczas podziału przedmiotów gospodarstwa domowego,
 • w prawie alimentacyjnym (alimenty dla dzieci, obowiązek alimentacyjny małżonków po separacji oraz rozwodzie, prawo do alimentów matki lub ojca dziecka pozamałżeńskiego, alimenty dla rodziców itp.),
 • w prawie dotyczącym ustrojów małżeńskich majątkowych, w szczególności podczas wyrównania dorobków,
 • podczas podziału majątku, w szczególności podczas podziału nieruchomości znajdujących się w majątku wspólnym małżonków,
 • podczas podziału wspólnych przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń zawodowych (praktyk lekarskich, doradców podatkowych itp.)
 • podczas dokonywania wyrównania emerytalnego (podział roszczeń emerytalnych)
 • podczas wykonywania Państwa praw w przypadku uprowadzenia dziecka za granicę,
 • w prawie dotyczącym pochodzenia dziecka,
 • w prawie adopcyjnym,
 • w postępowaniach z zakresu kurateli.

Wspólny adwokat

W nadających się do tego przypadkach sugerujemy naszym mocodawcom, odbycie wspólnego spotkania z małżonkiem celem omówienia najbardziej polubownego rozwiązania dotyczącego skutków separacji oraz rozwodu. Podczas takich rozmów trzeba zwrócić uwagę, że jeden adwokat w przypadku sprzecznych interesów obu stron nie może doradzać i reprezentować obie strony sporu. Na wstępie wspólnej rozmowy należy zatem wyjaśnić, który z małżonków jest naszym mocodawcą.

W takich wypadkach może się okazać, że właściwą drogą do znalezienia porozumienia co do Państwa spraw, jest mediacja. Chętnie doradzimy Państwu, który z dwóch wariantów jest w Państwa przypadku bardziej korzystny.

Rozwód przez internet albo rozwód – online

Nawet jeśli niekiedy są reklamowane, rozwód internetowy czy rozwód – online w Niemczech nie istnieją. Każdy rozwód ma miejsce przed właściwym sądem rodzinnym. Jeśli pomiędzy obojgiem małżonków istnieje porozumienie co do skutków prawnych rozwodu, takich jak alimenty, wyrównanie dorobków, prawo do opieki czy też prawo do kontaktów z dziećmi i chcielibyście Państwo uregulować w drodze umowy wyrównanie emerytalne, każdy adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym jest w stanie skrócić Państwa postępowanie rozwodowe do kliku tygodni. Chętnie wesprzemy Państwo w Państwa zamierzeniach dotyczących szybkiego i nieskomplikowanego postępowania rozwodowego.

Prawo medyczne

Doradztwo oraz reprezentacja podczas zakładania, kupna i sprzedaży praktyki lekarskiej oraz przy kupnie lub sprzedaży udziału w praktyce lekarskiej jak również podczas zakładania lub zamknięcia - ewentualnie ponadregionalnego – stowarzyszenia zawodowego albo medycznego centrum opieki stanowią nasze specjalności w prawie dotyczącym lekarzy.

Chętnie doradzimy Państwu również w zakresie zagadnień z pogranicza prawa podatkowego, spadkowego oraz rodzinnego.

Dalszą specjalizacją w zakresie prawa medycznego stanowi odpowiedzialność cywilna lekarzy. Niezależnie od tego, czy chodzi o odszkodowanie czy o zadośćuczynienie za błąd lekarski w wąskim tego słowa znaczenia, za błąd w diagnozie, zaniechania w kompleksowym rozpoznaniu jednostki chorobowej czy też błąd w przekazanej pacjentowi informacji: Alfą i Omegą odpowiedzialności lekarzy jest gruntowne i rzeczowe wyjaśnienie często bardzo kompleksowego z punktu widzenia medycyny postępowania. W tym kierunku szczególnie kierujemy nasz wzrok, ponieważ, jak w żadnym innym procesie cywilnym, w przypadku rozstrzygania o odpowiedzialności lekarzy w większym zakresie niż sąd decyduje biegły. Dlatego już na początku reprezentacji, po dokładnym omówieniu z Państwem oraz wnikliwej analizie dokumentacji medycznej, zwracamy się do biegłego z prośba o przygotowanie opinii. Następnie razem decydujemy, czy i z jakim celem przystępujemy do, najpierw pozasądowych negocjacji – czy może konieczne będzie postępowanie sądowe. Podczas postępowania sądowego, sprawdzamy o ile wystąpi taka konieczność, opinie biegłego sporządzone na wniosek sądu, najczęściej ze wsparciem lekarskim. Nasza staranność przy wyjaśnianiu okoliczności sprawy są naszą mocną stroną.

 

Do spektrum naszych czynności z zakresu prawa medycznego należą następujące zagadnienia:

 • zagadnienia odpowiedzialności cywilnej lekarzy
 • Prawo dotyczące lekarzy kontraktowych, lekarzy stomatologów kontraktowych, lekarzy psychiatrów kontraktowych, w szczególności kwestie dopuszczalności,
 • Prawo zawodowe pracowników opieki zdrowotnej (lekarzy, lekarzy stomatologów, psychoterapeutów, uzdrowicieli i położnych)
 • Prawo dotyczące wynagrodzeń zawodów opieki zdrowotnej,
 • Aspekty prawa handlowego zawodów opieki zdrowotnej, w szczególności Doradztwo i reprezentacja podczas zakładania oraz rozwiązywania stowarzyszeń zawodowych oraz centrów opieki medycznej,
 • Doradztwo oraz reprezentacja podczas przenoszenia praktyk lekarskich oraz udziałów BAG-/MVZ,
 • Prawo ustawowych oraz prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych,
 • Przygotowywanie oraz rejestracja dyspozycji woli pacjenta

Prawo spadkowe

Indywidualne ukształtowanie dla Państwa kolejności dziedziczenia w drodze testamentu lub umowy spadkowej jak również uregulowanie Państwa sytuacji majątkowej i dziedziczenia przedsiębiorstwa za życia (czynności prawne za życia) wymagają rzetelnej znajomości prawa spadkowego.

Chętnie Państwu doradzimy i podejmiemy się Państwa reprezentacji, uwzględniwszy również aspekty prawno-podatkowe oraz prawno-rodzinne jak również wpływ małżeńskiego ustroju majątkowego na dziedziczenie, zabezpieczenie małżonka albo partnera życiowego i odmienności występujące przy rodzinach patchworkowych itd.

Doszło do otwarcia spadku, po którym potrzebujecie Państwo pomocy podczas wykładni testamentu lub umowy spadkowej? A może celem jest analiza skuteczności testamentu albo jego zaskarżenie? Potrzebujecie Państwo prawnej pomocy przy dziedziczeniu tudzież przy zgłaszaniu lub obronie przed roszczeniami o zachowek? Możecie Państwo zaufać naszemu fachowemu i pełnemu zaangażowania doradztwu oraz reprezentacji.  

 

Do spektrum naszej działalności należą w szczególności następujące czynności:

 • Doradztwo dotyczące dziedziczenia
 • Projektowanie testamentów i umów spadkowych
 • Kształtowanie regulacji dotyczących dziedziczenia przedsiębiorstwa
 • Zakładanie spółek rodzinnych i fundacji
 • Darowizny i inne czynności dokonywane za życia
 • Dochodzenie ustawowych roszczeń o zachowek albo o uzupełnienie zachowku
 • Dziedziczenie w przypadku wielości spadkobierców
 • Wykonanie testamentu
 • Zarządzanie spadkiem

Mediacja

Z postępowania sądowego w większości przypadków jedna strona wychodzi jako strona wygrana a druga jako strona przegrana.

Prowadzi to zazwyczaj do dalszego pogarszania się i tak już napiętej sytuacji pomiędzy uczestnikami postępowania. Do tego dochodzi, że konflikt leżący u podłoża sporu przed sądem nie zostaje rozwiązany, co prowadzi do dalszych sporów. W szczególności w przypadkach, w których po przeprowadzeniu postępowania sądowego wzajemna relacja jako rodziców, członków rodziny, partnerów handlowych albo sąsiadów powinna albo musi zostać utrzymana, ścieżka postepowania sądowego nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Mediacja ma jako nowoczesne i efektywne postępowanie rozwiązywania problemów na celu, znaleźć wyjście ze spirali konfliktów. Inaczej niż w postępowaniu sądowym zainteresowani nie przenoszą decyzji o rozwiązaniu ich problemu na osobę trzecią, tylko szukają rozwiązania sami z pomocą mediatora (pośrednika). Mediacja dopuszcza elastyczne i kreatywne rozwiązania, których sędzia z uwagi na jego związanie wnioskami stron, nie mógłby orzec.

Celem mediacji jest, poszerzenie perspektywy zainteresowanych w taki sposób, żeby mogli oni, spoglądając razem w przyszłość, znaleźć takie rozwiązanie, które odpowiada interesom wszystkich zainteresowanych stron. W takim procederze rozwiązywany jest konflikt stanowiący jego podłoże, w taki sposób, żeby umożliwić osiągnięcie stanu długotrwałej satysfakcji.

Mediacja jest doskonałym rozwiązaniem w przypadkach, gdy pojawiają się konflikty w stałych związkach jak np. pomiędzy członkami rodziny albo partnerami zawodowymi. Ponadto spór najczęściej udaje się rozwiązać znacznie szybciej – w ciągu kilku dni albo tygodni w przeciwieństwie do trwającego wiele miesięcy lub nawet lat - postępowania sądowego – i już z tego powodu koszty mediacji najczęściej stanowią jedynie ułamek kosztów, które wystąpiłyby w przypadku prowadzenia sporu przed sądem.