Impressum

Informacje obowiązkowe stosownie do § 5 ustawy o telemediach (Telemediengesetz; TMG) oraz § 2 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych podmiotów świadczących usługi (DL-InfoV).

Usługodawca: 

Dr. Martina Rottmann
Rechtsanwältin
Steinweg 35
35037 Marburg.

 

Oznaczenie zawodu: Adwokat (tytuł zawodowy uzyskany na terytorium Republiki Federalnej Niemiec)
Nr VAT EU: DE 113331586
Osoba odpowiedzialna za treści i teksty zamieszczone na stronie zgodnie z §10 ust.3 MDStV: Adwokat Dr. Martina Rottmann

Właściwy organ nadzoru Rada adwokacka w Kassel, Karthäuser Straße 5a, 34117 Kassel | Telefon 0 56 1 / 1 20-21 | Internet: rechtsanwaltskammer-kassel.de.
Odpowiednie postanowienia prawa zawodowego: Zgodnie z ustawą jesteśmy zobowiązani, wskazać na stosowne postanowienia prawa zawodowego. Możecie się Państwo z nimi zapoznać pod następującym linkiem: regulacje federalne.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów: W przypadku sporu pomiędzy adwokatami a ich klientami na wniosek możliwe jest pozasądowe rozwiązanie sporu przed regionalną Radą Adwokacką (zgodnie z §73 ust. 2 nr 3 w zw. z §73 ust. 5 ustawy o adwokaturze) albo przed sądem arbitrażowym Adwokatury (§191f ustawy o adwokaturze) w Federalnej Radzie Adwokackiej:  www.brak.de (schlichtungsstelle@brak.de).

Realizacja strony internetowej Trebaxa GmbH & Co.KG

Źródło, z którego pochodzą zdjęcia:
Laackman Photostudios Marburg